Beth fydd yn digwydd nesaf

Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 17/01/2019. Ar ôl i’r adroddiad ddod i law, bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi Penderfyniad.

Llinell amser (4 Eitemau)

milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
19-09-2018
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
06-09-2018
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
02-08-2018
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
06-07-2018