Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae adroddiad yr Arolygydd wedi cael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru. Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud eu penderfyniad yn awr.

Llinell amser (5 Eitemau)

milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
17-10-2018
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
30-07-2018
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
16-07-2018
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
11-06-2018
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
23-05-2018