Mae’r dudalen hon yn rhestru terfynau amser ar gyfer ymateb a dyddiadau digwyddiadau’r archwiliad.

Dyddiad digwyddiadDisgrifiad
 Date Passed
07/08/2018
Gwrandawiad 1
Rhywogaethau a warchodir a chynefin
 Date Passed
08/08/2018
Gwrandawiad 2
Cymeriad a golwg yr ardal gyfagos
 Date Passed
09/08/2018
Gwrandawiad 3
Perygl o lifogydd, diogelwch y priffyrdd ac amodau