Dyddiad

Disgrifiad
ymateb i YDCW
01.05.18
ES ATODIAD 12.3a
Ffigwr 1 Llwybr Trawsgludo
ES ATODIAD 12.1
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
ES ATODIAD 11.10
Safleoedd Dynodedig
ES ATODIAD 11.8
Adroddiad Arolwg Vole a Dyfrgwn Dŵr V1
ES ATODIAD 11.6
Gweithgaredd Ystlumod a Chanlyniadau Arolwg Statig
ES ATODIAD 11.2
Disgrifiadau Gwrychoedd
ES ATODIAD 12.5
BoCC4 & BoCC3
Ecoleg Ffigur 11.9
Trawsgludiad Ystlumod 4 - 24.09.15
Ecoleg Ffigur 11.6
Trawsgludiad Ystlumod 3 - 18.09.15
Ffigur Ecoleg 11.3
Lleoliadau Pond & Ditch Arolwg GCN
ES ATODIAD 12.3a
Ffigur 2 WBS Teal
ES ATODIAD 11.11
Manylion yr Arolwg Dŵr
ES ATODIAD 11.9
15.0323 - Ecoleg
ES ATODIAD 11.9
14.0419 - CNC.NRW
ES ATODIAD 11.9
Sylwadau cyn gwneud cais 2017-01-20
ES ATODIAD 11.7b
Adroddiad Gwenyn Cerdyn Shrill
ES ATODIAD 11.5
Manylion Arolwg Monitro Ystlumod Ystlumod
ES ATODIAD 11.1
Nodiadau Targed
ES ATODIAD 11.3b
canlyniadau eDNA D100
ES ATODIAD 11.3a
Canlyniadau HSI Pond & Ditch
Cynllun Cynllun
PL07-Parcel 3
Ecoleg Ffigur 11.2
Map Cyfeirnod Gwrychoedd
ES ATODIAD 12.3a
Arolwg Adar Gaeaf
ES ATODIAD 11.12
Canlyniadau Arolwg Coeden Ystlumod
ES ATODIAD 11.9
15.0323 - RSPB
Ffigur Ecoleg 11.7
Trawsgludiad Ystlumod 3 - 25.08.15
ES ATODIAD 11.7a
Adroddiad Arolwg Di-asgwrn-cefn
ES ATODIAD 11.4
Manylion Arolwg Trawsbyniad Gweithgarwch Ystlumod
ES ATODIAD 10.1
LA14-1 ZTV Bare Earth
Ffigur Ecoleg 11.20
Cynllun Gwrychoedd Dwbl
Ecoleg Ffigur 11.17
Map Cyfeirio Ffosydd Llanwern
Ffigur Ecoleg 11.10
Trawsgludiad Ystlumod 5 - 18.08.15
Ffigur Ecoleg 11.5
Trawsgludiad Ystlumod 2 - 25.08.15
Ffigur Ecoleg 11.4
Trawsgludiad Ystlumod 2 - 24.09.15
Ecoleg Ffigur 11.14
Lleoliadau Monitro Ystlumod Sefydlog
ES ATODIAD 12.4a
Legend 1- 3
Ecoleg Ffigur 11.8
Trawsgludiad Ystlumod 4 - 18.08.15
Cynllun Cynllun
PL08-Parcel 4
Ecoleg Ffigur 11.19
Crynodeb monitro statig
Ecoleg Ffigur 11.13
Trawsgludiad Ystlumod 6 - 18.09.15
Cynllun Cynllun
PL06-Parcel 2
Ecoleg Ffigur 11.16
Safleoedd Anstatudol
Cynllun Cynllun
PL05-Parcel 1
Ffigur Ecoleg 11.18
Coed gyda Potensial Rhostyn Ystlumod
Ecoleg Ffigur 11.15
Ardaloedd Dynodedig
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 9 BBS Linnet
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 6 BBS Mallard
ES ATODIAD 12.4a
Ffigwr 3 Crane Cyffredin BBS
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 11 BBS Tufted Duck
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 10 BBS Mute Swan
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 5 BBS Gadwall
Ecoleg Ffigur 11.12
Trawsgludiad Ystlumod 6 - 18.08.15
Ecoleg Ffigur 11.11
Trawsgludiad Ystlumod 5 - 18.09.15
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 7 BBS Lapwing
ES ATODIAD 12.4a
Ffigwr 4 Shelduck BBS
ES ATODIAD 12.4a
Ffigwr 8 BBS Skylark
ES ATODIAD 12.4a
Ffigur 2 Llwybr Trawsgludo
ES ATODIAD 12.3b
Tablau Tywydd Diweddarwyd 2014-15
ES ATODIAD 12.4a
Adroddiad Adar Bridio
ES ATODIAD 12.3a
Ffigur 4 WBS Lapwing
Llythyr i'r Ymgeisydd
23.11.17 - Cais Annilys
ES ATODIAD 12.4a
Ffigwr 1 Maes y Cais
ES ATODIAD 12.3a
Legend 1- 3
ES ATODIAD 12.3c
WBR 2016-17
ES ATODIAD 12.3a
Ffigur 5 WBS Snipe
ES ATODIAD 12.4b
Adroddiad BBS - Hydref 17
ES ATODIAD 12.3a
Ffigur 3 WBS Mallard
Vol II - Atodiad 14.2
Asesiad Effaith Coedyddiaeth 21 06 2016 (Rhan 1)
Vol II - Atodiad 11.5
Safleoedd dynodedig
Vol II - Atodiad 9.1
Adroddiad Asesu Archeoleg Archaeolegol P1737
Vol II - Atodiad 8.1
11587-ATR-04-A
Vol II - Atodiad 8.1
11587-ATR-01-A
Vol II - Atodiad 11.2
Ffigur 3 Map Cyfeirio Ffosydd Llanwern
Vol II - Atodiad 12.2
Ffigur 3 WBS Mallard
Vol II - Atodiad 12.1
Ardal ymgeisio Ffigur 1 ac Is-unedau
Vol II - Atodiad 12.2
Ffigwr A.1 WBS Cetti's Warbler
ES ATODIAD 10.1(s)
Arfarniad Gweledol LA13
ES ATODIAD 10.1(j)
ZTV Bare Earth
ES ATODIAD 10.1(g)
Dosbarthiadau Lefel 3 LANDMAP
Vol II - Atodiad 9.3
10125-01 (Rhan 2)
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 9 BBS Linnet
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 6 BBS Mallard
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigwr 8 BBS Skylark
Vol II - Atodiad 9.3
10125-ADRODDIAD
Vol II - Atodiad 8.1
11587-ATR-05-A
ES ATODIAD 10.1(d)
Dynodiadau 2
ES ATODIAD 14.1
Cyngor Cyn App
Vol II - Atodiad 12.2
Ffigwr 1 Llwybr Trawsgludiad WBS
Vol II - Atodiad 11.6
Gweithgaredd ystlumod
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigwr 3 Crane Cyffredin BBS
Vol II - Atodiad 12.1
Canlyniadau Arolwg BB
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 7 BBS Lapwing
Vol II - Atodiad 9.3
10125-01 (Rhan 3)
ES ATODIAD 14.1
Gwerthusiad Amaethyddol
ES ATODIAD 2.1d
Cyfeiriad Sgrinio PINS - Angen AEA
Vol II - Atodiad 8.1
11587-ATR-03-A
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigwr 4 Shelduck BBS
Vol II - Atodiad 14.2
Asesiad Effaith Coedyddiaeth 21 06 2016 (Rhan 2)
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 5 BBS Gadwall
Vol II - Atodiad 14.1
Gwerthusiad Amaethyddol
Vol II - Atodiad 11.4
Manylion yr arolwg dyfrol
Vol II - Atodiad 12.2
Data Arolwg Adar Gaeafol
Vol II - Atodiad 11.2
Ffigur 4 Lleoliadau Pyllau
Vol II - Atodiad 11.3
canlyniadau eDNA D1006 ECUS LTD
ES ATODIAD 2.1b
Barn Cwmpasu NCC - Gorffennaf 17
ES ATODIAD 1.3
Safle 3 - Cais Cwmpasu
ES ATODIAD 1.1b
Hysbysiad Penderfyniad AEA - 14.06.18
Vol II - Atodiad 12.3
Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 6307 - Drafft
Vol II - Atodiad 8.1
Final Draft CTMP 160824 - Diweddariad
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 10 BBS Mute Swan
Vol II - Atodiad 12.2
Ffigur 2 WBS Teal
Vol II - Atodiad 8.1
11587-ATR-02-A
Vol II - Atodiad 12.2
Ffigur 5 WBS Snipe
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 2 Llwybr Trawsgludo Adar Bridio
Vol II - Atodiad 9.3
10125-01 (Rhan 1)
Vol II - Atodiad 9.2
P1737 ASIDOHL Adroddiad
Vol II - Atodiad 12.1
Ffigur 11 Y Defaid Sychu
ES ATODIAD 9.5
ASIDOHL2 wedi'i ddiwygio
Vol II - Atodiad 12.2
Ffigur 4 WBS Lapwing
Vol II - Atodiad 9.4
DIWYGIEDIG ASIDOHL2
ES ATODIAD 10.1(h)
Gwerthusiadau Thematig LANDMAP
ES ATODIAD 10.1(r)
Gwerthusiadau Thematig LANDMAP
ES ATODIAD 10.1(c)
Dynodiadau 1
ES ATODIAD 14.2
Asesiad Effaith Coedyddiaeth (Rhan 1)
ES ATODIAD 13.1
Asesiad Canlyniad Llifogydd
ES ATODIAD 9.3b
Cynlluniau GS (Rhan 2)
ES ATODIAD 9.2
Asesiad o Bwys Effaith Datblygiad ar Dirwedd Hanesyddol (ABEDDH)
ES ATODIAD 10.1(k)
Nodweddion Sgrinio ZTV
ES ATODIAD 10.1(e)
Dynodiadau 3
ES ATODIAD 2.1c
Barn Sgrinio NCC
ES ATODIADD 1.2
Llythyr Penderfyniad - 15.03.23
ES ATODIAD 14.1
Gohebiaeth - Ymchwil Llund LlCC
ES ATODIAD 8.1
Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu
ES ATODIAD 2.1
Cais gwmpasu EIA i PINS - 17.08.25
ES ATODIAD 10.1(q)
Dosbarthiadau Lefel 3 LANDMAP
ES ATODIAD 10.1(l)
Lleoliad y Safle
ES ATODIAD 10.1(i)
Gwerthusiad Gweledol
ES ATODIAD 1.1
Cais Sgrinio EIA
ES ATODIAD 10.1(f)
Gwerthusiadau Cyffredinol LANDMAP
ES ATODIAD 14.2
Asesiad Effaith Coedyddiaeth (Rhan 2)
ES ATODIAD 6.1
Prawf Dilyniannol Dethol Safleoedd
ES ATODIAD 9.3c
Cynlluniau GS (Rhan 3)
ES ATODIAD 9.1
Arolwg Desg Archeolegol
ES ATODIAD 9.3
Cynlluniau GS (Rhan 1)
ES ATODIAD 9.3
Arolwg Geoffisegol
ES ATODIAD 10.1(b)
Lleoliad y Safle
ES ATODIAD 9.4
Rhestr Treftadaeth
ES ATODIAD 10.1(p)
Gwerthusiadau Cyffredinol LANDMAP
ES ATODIAD 10.1(o)
Dynodiadau 3
ES ATODIAD 10.1(m)
Dynodiadau 1
ES ATODIAD 10.1(n)
Designations 2
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau Cadw
Vol II - Atodiad 10.1
Ffigurau LVIA A091650 Llanwern (Rhan 1)
Vol II - Atodiad 1.1
Safle 3 - llythyr cwmpasu
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau Swyddog Iechyd yr Amgylchedd
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau NRW
Barn Cwmpasu EIA
ACLl - Gorffennaf 17
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau'r RSPB
Cwmpasu EIA 2015
GGAT sylwadau
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau PRoW
Vol II - Atodiad 11.2
Ffigurau Ecoleg - Disgrifiadau Gwrychoedd
Vol II - Atodiad 1.2
15.0323 - Llythyr Penderfyniad
Vol II - Atodiad 11.1
Nodiadau Targed Drafft
Llythyr at PINS
NCC - 17.0559 - 06.09.2017
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau tirwedd
Vol II - Atodiad 11.2
Ffigwr 1 Llanwern Cam 1
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau'r Polisi Cynllunio
Cais cwmpasu AEA
Cynllun Lleoliad
Vol II - Atodiad 10.1
Ffigurau LVIA A091650 Llanwern1 (Rhan 2)
Vol II - Atodiad 11.2
Ffigur 2 Map Cyfeirio Gwrychoedd
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau Ecoleg
Vol II - Atodiad 10.1
A091650 Golygfa LA13 Ffotograffau 1-7
Vol II - Atodiad 10.1
A091650 Golygfa LA13 Ffotograffau 8-14
Cwmpasu EIA 2015
Sylwadau coed a gwrychoedd
Documents can be filtered by the date they were published or by the deadline date that they relate to. Deadlines are publicised in the examination timetable at the beginning of the examination and can be viewed on the examination timetable tab.