Sylwadau a dderbyniwyd ynghylch Llanwern - Solar


Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau hyd yma. Bydd unrhyw rai a dderbyniwn yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.