Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 20/11/2018. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 20/11/2019 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.