Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyflwynodd yr Ymgeisydd hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar 14/11/2018. Mae gennym 10 niwrnod i ystyried yr hysbysiad a’i dderbyn fel un dilys. Os penderfynwn nad yw’r hysbysiad yn ddilys, bydd y mater yn cael ei gau.