Beth fydd yn digwydd nesaf

Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 12/09/2019. Ar ôl i’r adroddiad ddod i law, bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi Penderfyniad.

Llinell amser (5 Eitemau)

notice icon

Test

05-09-2019
milestone icon
  • Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
  • Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
03-09-2019
notice icon

Test CY

27-08-2019
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
22-08-2019
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
21-08-2019