Beth fydd yn digwydd nesaf

Dilyswyd y cais hwn ar 08/03/2019 ac mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ac i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gyflwyno’r Adroddiad ar yr Effaith Leol yw 30/11/-1. Defnyddiwch y ffurflen gyhoeddedig os gwelwch yn dda.

Llinell amser (1 Eitemau)

milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
08-03-2019