Mae’r rhestr isod yn cynnwys cofnod o’r cyngor a roddwyd gennym ar gyfer y cais hwn.

Preview
Enquiry received via email
DJL Enq Det
DJL Adv Given

11/03/2019
TVKing - Roger Lewis