Mae’r dudalen hon yn rhestru terfynau amser ar gyfer ymateb a dyddiadau digwyddiadau’r archwiliad.