Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae adroddiad yr Arolygydd wedi cael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru. Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud eu penderfyniad yn awr.

Llinell amser (1 Eitemau)

milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
25-07-2018