Beth fydd yn digwydd nesaf

Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 27/07/2018. Ar ôl i’r adroddiad ddod i law, bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi Penderfyniad.