Sylwadau a dderbyniwyd ynghylch Caergeiliog - STOR

Mae’r rhestr isod yn cynnwys pawb a gyflwynodd sylwadau.

FfynhonnellSylw – cliciwch ar unrhyw eitem i weld rhagor o fanylion
Aelodau'r Cyhoedd/Busnesau
Chris B
"TTTT"
Members of the Public/Businesses
test Please ignore
"Testts 2"