Preifatrwydd a chwcis

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Ein defnydd o gwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ewch iddynt. Fe’u defnyddir yn eang ar gyfer casglu gwybodaeth ynghylch sut rydych chi’n pori ar wefan. Isod, ceir esboniad o’r cwcis a ddefnyddiwn ar y wefan hon a pham rydym yn eu defnyddio.

Dysgwch ragor am sut i reoli cwcis.

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Defnyddiwn feddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut rydych chi’n defnyddio’r wefan hon. Gwnawn hyn i helpu sicrhau bod y wefan yn bodloni anghenion ei defnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau yr ewch iddynt ar y safle
  • faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • sut y cyrhaeddoch y safle
  • yr hyn rydych yn clicio arno pan fyddwch yn ymweld â’r safle

Nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, eich enw neu’ch cyfeiriad), felly, ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Name of cookieTypical contentExpires
_utmaRandomly generated number2 years
_utmbRandomly generated number30 minutes
_utmcRandomly generated numberWhen user exits browser
_utmzRandomly generated number and info on how the site was reached (e.g. directly or via a link, organic search or paid search)6 months

I gael rhagor o fanylion am y cwcis a osodir gan Google Analytics, gweler gwefan Codau Google

Mae’r wefan hefyd yn cadw nifer o gwcis er mwyn cofio maint eich ffont a’ch dewisiadau o ran lliw’r wefan.

Name of cookieContentsExpiresNote
ipc_scalea number representing the user-selected text sizeWhen user exits browsercreated when the 'larger/smaller text' links at the top of any page are used. we hope to reduce this to a single cookie for the whole site soon.
ipc_contrasteither "on" or "off" reflecting the user's selection of 'high contrast' modeWhen user exits browsercreated for each page visited. we hope to reduce this to a single cookie for the whole site soon.

Gallwch wrthod cwcis Google Analytics ar draws yr holl wefannau yr ewch iddynt.

 

Ein neges gyflwyniadol

Mae’n bosibl y byddwch yn gweld neges groeso naid pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi’i gweld ac yn gwybod i beidio â’i dangos eto.

Enw Diben Daw i ben
cookie_notice_accepted Cadw neges i roi gwybod i ni eich bod wedi gweld ein neges am gwcis 1 mis

Cloudflare

Defnyddiwn wasanaeth o’r enw Cloudflare i warchod rhag ymosodiadau Atal Gwasanaeth Gwasgaredig.

 

 

Enw

Diben Daw i ben
_ cfduid Fe’i defnyddir i adnabod a rhwystro ymwelwyr maleisus ar safleoedd a warchodir gan Cloudflare 1 flwyddyn