Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol yn hygyrch i bawb, ni waeth pa borwr rydych yn ei ddefnyddio a ph’un a oes gennych anabledd ai peidio.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth ar gyfer gwefannau. Cafodd ei datblygu a’i phrofi hefyd i Lefel A-Ddwbl Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We W3C, fersiwn 1.0.

Mae cynnal hygyrchedd y wefan hon yn broses barhaus a’n nod yw parhau i wneud y profiad o ddefnyddio’r wefan mor hwylus â phosibl. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau yn ymwneud â hygyrchedd y wefan hon, neu os cewch drafferth wrth ddefnyddio unrhyw ran ohoni, cysylltwch â ni.

Cymorth i ddefnyddio’r wefan

Maint y testun

Gall defnyddwyr newid maint y testun yn hawdd gan ddefnyddio gosodiadau eu porwr.

I gael mwy o wybodaeth a chymorth mewn perthynas â newid gosodiadau eich porwr, ewch i dudalennau My Web My Way y BBC.

Meddalwedd i agor dogfennau

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i ddogfennau a ffeiliau mewn nifer o fformatau. Efallai y bydd angen meddalwedd arbennig arnoch i ddarllen rhai o’r ffeiliau hyn.

Mae’r dolenni isod yn eich galluogi i lawrlwytho meddalwedd am ddim sy’n eich galluogi i agos y ffeiliau hyn:
Ar gyfer ffeiliau PDF – Adobe Reader
Ar gyfer dogfennau Word – Porwr am ddim ar gyfer Microsoft Word
Ar gyfer dogfennau Excel – Porwr am ddim ar gyfer Microsoft Excel
Ar gyfer cyflwyniadau PowerPoint – Porwr am ddim ar gyfer Microsoft PowerPoint

Delweddau

Mae pob delwedd ar y wefan hon yn cynnwys testun amgen (alt-text) sy’n nodi’r ddelwedd neu ei swyddogaeth.

Yn gyffredinol, bydd y testun amgen ond yn cael ei arddangos os bydd nodwedd y porwr ar gyfer llwytho delweddau’n awtomatig wedi’i diffodd.